spawanie mag

Spawanie MAG – czego potrzeba, by je wykonać?

Spawanie metalem aktywnym w gazie (MAG), odgrywa kluczową rolę w produkcji konstrukcji z metali. Podobnie jak spawanie MIG, spawanie MAG wymaga użycia drutu elektrodowego topliwego, ale wykorzystuje inny skład gazu osłonowego. Co warto wiedzieć o tej metodzie?

Na czym polega proces spawania MAG?

Spawanie MAG to proces spawania łukowego, w którym wykorzystuje się drut elektrody topliwej i kombinację gazów osłonowych w celu ochrony jeziorka spawalniczego przed zanieczyszczeniami. Podstawowa różnica pomiędzy spawaniem MAG i MIG polega na składzie gazu osłonowego. Podczas spawania MAG gaz osłonowy obejmuje gazy aktywne, takie jak dwutlenek węgla lub mieszaninę dwutlenku węgla i argonu.

Kto może prowadzić spawanie MAG?

Aby prowadzić spawanie MAG, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Takie uprawnienia nadawane są przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego, który jest instytucją odpowiedzialną za dozór techniczny. Aby zaliczyć egzamin bez problemów, warto zapisać się na kurs spawacza mag – https://www.oss-welder.pl/kurs-spawacza-mag/ w jednym z ośrodków szkoleniowych. Tego rodzaju ośrodki oferują kompleksowe przygotowanie do pracy jako spawacz, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.

Jaki jest sprzęt wymagany do spawania MAG?

Przed przystąpieniem do procesu spawania należy koniecznie zapoznać się ze sprzętem niezbędnym do spawania metodą MAG:

Spawarka

Spawarka MAG stanowi źródło prądu, czyli dostarcza energię elektryczną potrzebną do wytworzenia łuku pomiędzy drutem elektrody topliwej a przedmiotem obrabianym.

Podajnik drutu

Podobnie do spawania MIG, spawanie MAG wykorzystuje podajnik drutu do ciągłego podawania drutu elektrody topliwej podczas procesu spawania.

Uchwyt spawalniczy

Uchwyt spawalniczy odpowiada za przytrzymanie drutu elektrodowego i kierowanie strumienia gazu osłonowego na obszar spawania.

Drut elektrodowy

Spawanie MAG wykorzystuje szpulę drutu elektrodowego eksploatacyjnego, który topi się i łączy z metalami nieszlachetnymi podczas procesu spawania.

Butla z gazem osłonowym

Gaz osłonowy stosowany w spawaniu MAG zazwyczaj obejmuje gazy aktywne, takie jak dwutlenek węgla. Gaz chroni jeziorko spawalnicze przed zanieczyszczeniami, co przekłada się na czystą i mocną spoinę.  Spawanie MAG, dzięki aktywnemu składowi gazu osłonowego, jest popularną techniką w zakresie produkcji różnych konstrukcji z metali. Aby uzyskać kompleksowe przygotowanie do spawania tą techniką, warto zapisać się na kurs spawacza MAG, podczas którego można dowiedzieć się więcej na temat teorii oraz praktyki tego typu spawania oraz otrzymać uprawnienia spawalnicze.