Lamplighter - innowacyjne podejście Unilever do zdrowia i samopoczucia pracowników

Lamplighter – innowacyjne podejście Unilever do zdrowia i samopoczucia pracowników

unilever
Tai Chi, 2640 minut masażu, warsztaty szczęścia i zdrowego odżywiania – innowacyjne podejście Unilever do zdrowia i samopoczucia pracowników

Współczesny rynek pracy wymusza na pracodawcach bardziej kompleksowe podejście do zdrowia i samopoczucia pracowników niż klasyczne programy motywacyjne i świadczenia pozapłacowe. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma Unilever Polska realizuje w swoich lokalnych oddziałach globalną kampanię Lamplighter, mającą przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników. Jest ona jedną z najbardziej kompleksowych inicjatyw tego typu prowadzonych przez firmy w Polsce.

Jednym z trzech głównych celów firmy Unilever zawartych w planie „Życie w sposób zrównoważony” jest poprawa stanu zdrowia i samopoczucia ludzi. Dotyczy to zarówno osób korzystających z produktów z portfolio Unilever, jak i pracowników koncernu na całym świecie. Program Lamplighter harmonizuje długofalowe cele Planu z potrzebami pracowników. Skupia się zarówno na poprawie fizycznych, jak i psychicznych aspektów zdrowia osób zatrudnionych w firmie Unilever.

Dzięki takim działaniom, jak te prowadzone w ramach programu Lamplighter, dążymy do stworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej, w której pracownicy myślą o zdrowiu, dobrym samopoczuciu i satysfakcji z pracy. Wiemy, że to przekłada się na rozwój naszego biznesu zarówno na poziomie jednostek (rozwój na polu osobistym i zawodowym), jak i całej firmy – mówi Tom Dewaele, Członek Zarządu ds. HR w Unilever Polska.

Program Lamplighter prowadzony jest kompleksowo, zarówno pod względem realizowanych działań, jak i obszarów, których dotyczy. Rozpoczęto go od fazy badań, w trakcie której ośmiuset ochotników ze wszystkich oddziałów firmy w kraju (pracownicy fabryk, handlowcy działający w terenie itd.), w tym trzystu z biura głównego w Warszawie, poddano badaniom krwi, testom wysiłkowym oraz ocenie ryzyka zdrowia. Dodatkowo prawie 200 pracowników wypełniło kwestionariusz dotyczący ich aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych oraz odporności psychicznej. Następnie na podstawie indywidualnych wyników przygotowano spersonalizowane plany rozwoju osobistego oraz zalecenia dotyczące badań profilaktycznych. Wzbogacenie tych danych o wyniki ankiet pozwoliło na analizę kondycji całej firmy oraz zaplanowanie konkretnych działań dla pracowników. W doborze części aktywności, odpowiednich do ich potrzeb, uczestniczył m.in. zespół specjalistów ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, któremu przewodniczyła dr Paulina Sobiczewska, ekspertka w dziedzinie psychoedukacji. Cieszymy się, że mieliśmy okazję wesprzeć firmę Unilever w tego typu inicjatywie. Przynosi ona wielowymiarowe korzyści – przede wszystkim dąży do poprawy zdrowia i samopoczucia każdego z pracowników, ale także wynosi kwestię integracji pracowników na zupełnie nowy poziom. To z kolei w prostej linii prowadzi do wzmocnienia kultury organizacyjnej, bardziej efektywnej pracy i satysfakcji z wykonywanych działań. Mam nadzieję, że program Lamplighter posłuży za przykład i zachęci innych pracodawców do powielania standardów wyznaczonych przez Unilever – podsumowuje dr Sobiczewska.

Działania przewidziane w ramach programu Lamplighter opierają się na trzech filarach: aktywności fizycznej, zdrowym odżywianiu oraz odporności psychicznej. Tym samym pracownicy mają m.in. możliwość skorzystania z warsztatów tematycznych z zarządzania szczęściem i stresem, czy też na temat zdrowych nawyków żywieniowych. Mają do dyspozycji również zajęcia Tai Chi, profesjonalne treningi biegowe oraz opiekę fizjoterapeuty. To, co wyróżnia program Lamplighter na tle dobrych praktyk realizowanych przez polskich pracodawców to kompleksowość działań na poziomie diagnozy, zaproponowanych aktywności oraz założeń strategicznych. Dla programu przewidziany jest cykl roczny, który pozwoli na ewaluację postępów i efektów działań wśród pracowników. Najważniejsze jest jednak to, że został on pozytywnie przyjęty w biurze, a wszystkie oferowane aktywności cieszą się ogromną popularnością – to dla nas największy wskaźnik sukcesu – dodaje Izabela Grzesik, koordynatorka programu Lamplighter i specjalista medycyny pracy w Polsce.

Lamplighter w liczbach:

800 pracowników (ochotników) wzięło udział w kompleksowych badaniach krwi, testach wysiłkowych oraz zostało poddanych ocenie ryzyka zdrowia
200 pracowników wypełniło kwestionariusz nt. aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych oraz odporności psychicznej
50 osób każdego tygodnia bierze udział w zajęciach Tai Chi
130 osób wzięło udział w warsztatach odczuwania szczęścia
80 przedstawicieli kadry zarządzającej wzięło udział w warsztatach z zarządzania stresem
Pracownicy mogą skorzystać w sumie z 2640 minut masażu w każdym miesiącu
100 osób weźmie udział w spotkaniach dotyczących prawidłowych nawyków żywieniowych
140 osób regularnie trenuje piłkę nożną
Ponad 30 osób bierze udział w regularnych treningach biegowych pod opieką profesjonalisty