Terapeuta zajęciowy – bezpłatne zajęcia w szkołach policealnych

Terapeuta zajęciowy – bezpłatne zajęcia w szkołach policealnych

Terapeuta zajęciowy – bezpłatne zajęcia w szkołach policealnych

Terapeuta zajęciowy jest osobą, która posiada odpowiednie przygotowanie w zakresie aktywizacji i pomocy osobom z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. Aby nim zostać, można skorzystać z bezpłatnych zajęć oferowanych w szkołach policealnych.

Czym zajmuje się terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia z różnymi osobami, którym pomaga w codziennym funkcjonowaniu, korzystając z różnych metod terapii. Zajmuje się on również opieką nad osobami potrzebującymi takieto wsparcia.

Praca dla terapeuty zajęciowego jest dostępna między innymi w różnych ośrodkach zdrowia, a także w szpitalach i klinikach, w placówkach typu DPS, świetlicach terapeutycznych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Terapeuta zajęciowy – jak zdobyć wykształcenie?

Aby rozpocząć pracę jako terapeuta zajęciowy, ważne jest posiadanie odpowiedniego przygotowania do tego zawodu. Obecnie najczęściej osoby, które chciałyby pracować jako terapeuci zajęciowi, mogą uzyskać niezbędne przygotowanie w szkołach policealnych.

Szkoły policealne, które kształcą osoby w kierunku terapii zajęciowej, mogą oferować również swoje usługi całkowicie bezpłatnie, co oznacza, że za naukę nie trzeba wtedy płacić.

Nauka w kierunku zawodu terapeuty zajęciowego obejmuje szereg różnych obszarów, między innymi dotyczy ona prowadzenia prac dydaktycznych, plastycznych, technicznych, rękodzielniczych, psycholog, diagnostyki terapeutycznej, języka migowego, anatomii, fizjologii, a to jedynie parę z nich.

Całkowity czas trwania nauki to 2 lata. Zajęcia prowadzone są w trybie dziennym, a w wybranych szkołach również w trybie wieczorowym, weekendowym.

Jak zapisać się na zajęcia dla terapeutów zajęciowych?

Aby rozpocząć swoją edukację i zostać terapeutą zajęciowym, trzeba w pierwszej kolejności zapisać się do szkoły policealnej.

Osobom, które chciałyby uzyskać przygotowanie do zawodu jak terapeuta zajęciowy Kraków – https://faber.edu.pl/szkoly/szkola-medyczna/terapeuta-zajeciowy/ oferuje dostęp do różnych szkół, gdzie można skorzystać z kompleksowej oferty zajęć. Więcej informacji czeka online.

Do zapisania się na zajęcia w szkole policealnej konieczne jest ukończenie szkoły średniej i posiadanie świadectwa jej ukończenia. Nie ma potrzeby zaliczania matury, dlatego edukację w tym kierunku mogą prowadzić też osoby, które nie zaliczyły tego egzaminu albo do niego nie podchodziły.

Ponadto do zapisania się na zajęcia konieczne będzie również przygotowanie wniosku o zapisanie się na zajęcia oraz przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, które wskazuje na brak przeciwwskazań do zawodu.

Dokładne informacje o zasadach przyjęć można znaleźć już teraz na stronach internetowych szkół policealnych.