biznes faktoring

Różne rodzaje faktoringu. Jak wybrać odpowiedni dla Twojego biznesu?

Faktoring to fajne narzędzie finansowe, które może pomóc poprawić płynność finansową twojej firmy poprzez przekształcenie niezapłaconych faktur w gotówkę. Jest kilka rodzajów faktoringu, a dobór odpowiedniej usługi dla Twojego biznesu może mieć duże znaczenie dla twoich finansów. W naszym tekście omówimy różne rodzaje faktoringu i jak znaleźć odpowiednią opcję dla swojej firmy.

Pełny faktoring

Pełny faktoring to usługa, w ramach której faktor bierze na siebie całą odpowiedzialność za wykupione faktury. Ty zaś, jako przedsiębiorca:

  • sprzedajesz fakturę,
  • otrzymujesz natychmiast gotówkę,
  • nie musisz się martwić o windykację.

Twój kontrahent dostaje informację o zmianie numeru konta, na które ma zapłacić pieniądze, i spłaca fakturę bezpośrednio faktorowi. Jeśli napotkasz problemy z płynnością finansową, to faktor zajmuje się windykacją długu.

Niepełny faktoring

Niepełny faktoring wymaga od Ciebie, jako faktoranta, dbania o to, żeby Twój kontrahent terminowo spłacił swój dług. Jeśli dłużnik nie zapłaci, będziesz zobowiązany zwrócić otrzymaną należność w określonym terminie umówionym z firmą faktoringową. Musisz zatem liczyć się z tym ryzykiem, by w razie potrzeby uregulować zobowiązanie wobec firmy faktoringowej!

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany łączy w sobie, jak się zapewne domyślasz, cechy pełnego i niepełnego faktoringu. Faktor odpowiada za niewypłacalność twoich dłużników do wcześniej ustalonej kwoty. Po przekroczeniu tej granicy odpowiedzialność przechodzi na Ciebie.

Faktoring krajowy i międzynarodowy

Faktoring krajowy jest dostępny tylko dla firm zarejestrowanych i działających w Polsce. Natomiast faktoring międzynarodowy jest skierowany do przedsiębiorstw, które prowadzą działalność za granicą. Można go podzielić na faktoring importowy i faktoring eksportowy.

  • Faktoring importowy. Jeśli importujesz towary z zagranicy, możesz skorzystać z faktoringu importowego, żeby poprawić płynność finansową i zmniejszyć ryzyko związane z zagranicznymi dłużnikami,
  • Faktoring eksportowy. Jeśli sprzedajesz swoje produkty za granicą, faktoring eksportowy pomoże Ci utrzymać stabilność finansową podczas ekspansji na międzynarodowe rynki.

Faktoring cichy

Faktoring cichy (tajny lub ukryty) to forma, w której dłużnik nie dowiaduje się o tym, że jego wierzyciel skorzystał z faktoringu. Należność nadal jest przekazywana na konto, które wcześniej ustalono.

Faktoring półotwarty

Faktoring półotwarty jest formą pośrednią, dzięki której dłużnik dowiaduje się o zmianie właściciela faktury dopiero w momencie otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. O ile nie spóźni się z płatnością, nie zostanie poinformowany o faktoringu.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego rodzaju faktoringu zależy od indywidualnych potrzeb i charakterystyki Twojego biznesu. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z ekspertem finansowym lub specjalistą ds. faktoringu, aby wybrać najlepszą opcję, która wesprze rozwój Twojej firmy i poprawi jej płynność finansową. Dzięki faktoringowi możesz skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu, a nie na kontrolowaniu zaległych należności. Więcej informacji w tej kwestii możesz znaleźć na https://pragmago.pl.