wklad wlasny do kredytu

Kredyt hipoteczny a wkład własny – co trzeba wiedzieć?

wklad wlasny do kredytu

Kredyt hipoteczny to wieloletnie zobowiązanie finansowe, które pomaga w zakupie działki, domu czy mieszkania. Taka pożyczka stawia przed kredytobiorcą szereg wymagań. Jednym z nich jest wkład własny. Co trzeba o nim wiedzieć?

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to jedno z najczęściej zaciąganych zobowiązań. Popularność tego rodzaju pożyczki wynika z tego, na co jest udzielana. Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na sfinansowanie budowy, zakupu, modernizacji lub remontu nieruchomości. Z tego rodzaju wsparcia zazwyczaj korzystają więc osoby, które chcą nabyć mieszkanie czy też dom.

Oferty kredytów hipotecznych różnią się w zależności od banku. Niemniej jednak można wskazać kilka cech charakterystycznych dla tego rodzaju zobowiązania. Kredyty hipoteczne wyróżniają się na tle innych pożyczek pod względem proponowanych przez nie warunków.

Uwagę zwraca głównie to, że w przypadku finansowania nieruchomości banki przekazują klientom bardzo duże sumy. Z tego względu kredyty hipoteczne mają też całkiem długi okres spłaty. Raty mogą być rozłożone na 20, 30 czy nawet 40 lat. Wszystko zależy od oferty banku, wysokości pożyczki i wieku kredytobiorcy.

Wkład własny przy kredycie hipotecznym

Istnieje kilka wymagań, które trzeba spełnić, aby otrzymać od banku kredyt hipoteczny. Wkład własny należy do najważniejszych z nich. Czym jest wkład własny? To finansowy kapitał, który potencjalny kredytobiorca jest w stanie przeznaczyć na planowaną inwestycję nieruchomościową.

W przypadku kredytów hipotecznych wkład własny jest obowiązkowym elementem umowy pomiędzy kredytobiorcą a instytucją finansową. Bez niego klient nie ma żadnych szans na uzyskanie finansowania. Jak duży kapitał jest potrzebny do otrzymania pożyczki? Wysokość wkładu własnego nie jest stała dla wszystkich kredytobiorców, ponieważ zależy ona od ceny nieruchomości.

Aby bank mógł wydać pozytywną decyzję w kwestii wniosku kredytowego, kapitał zgromadzony przez klienta powinien wynosić 20% wartości mieszkania, domu czy też działki, na którą udzielana jest pożyczka. Przynajmniej tak rekomenduje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Niektóre banki oferują jednak kredyty z niższym wkładem własnym i żądają, aby klienci zainwestowali np. 10% ceny nieruchomości z całego zadłużenia. W takiej sytuacji wymagane jest jednak skorzystanie z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. To forma zabezpieczenia, którą bank stosuje w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego. W ramach tej usługi bank nalicza do rat kredytu dodatkową marżę od niewpłaconego wkładu. Dzieje się tak do czasu, aż klient spłaci kwotę pożyczki odpowiadającą wysokości kredytowanego wkładu finansowego.

Czy wkład własny to tylko gotówka?

Wkład własny kojarzony jest głównie z kapitałem pieniężnym. Warto jednak pamiętać, że gotówka nie jest jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji.

Kapitał własny przybiera różne formy. W trakcie procesu kredytowego bank może uwzględnić również składniki majątku takie jak nieruchomość gruntowa, na której ma stanąć finansowana inwestycja, a także zabezpieczenie hipoteczne innej nieruchomości czy też oszczędności zebrane na IKE lub IKZE.

Instytucje finansowe biorą także pod uwagę środki płynące z pomocowych programów, które wspierają budownictwo mieszkaniowe. Oprócz tego bank może przeanalizować koszty, które klient poniósł już na materiały oraz roboty budowlane.

Pozostałe wymagania wobec kredytobiorcy

Podczas procesowania wniosku o finansowanie wszystkie banki sprawdzają również zdolność finansową, czyli możliwość spłacenia zaciągniętych zobowiązań. Określa się ją na podstawie różnych czynników. Do najważniejszych z nich należą miesięczne dochody oraz wydatki kredytobiorcy, rodzaj pracy i stabilność zatrudnienia, stan cywilny, wiek czy obecność innych zobowiązań finansowych.

Oprócz tego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego od klienta wymaga się zgody na to, aby finansowaną nieruchomość objąć hipoteką. Jest to rodzaj zabezpieczenia, zgodnie z którym w razie zaprzestania spłacania kredytu bank może wziąć nieruchomość pod zastaw.