Kolizja samochodowa - postępowanie krok po kroku

Kolizja samochodowa – postępowanie krok po kroku

highway-61992_640Koszmarem każdego kierowcy jest myśl o wzięciu udziału w stłuczce. Będąc uczestnikiem takiego zdarzenia, warto działać w sposób spokojny i pozbawiony zbędnych emocji. W przeciwnym razie jedynie przysporzy to stresu i sprawi, że podejmowane działania będą niekonstruktywne.

Uszkodzone samochody powinny być niezwłocznie usunięte na pobocze, a miejsce zdarzenia oznakowane zgodnie z przepisami, tak aby nie stanowiły utrudnienia dla pozostałych uczestników ruchu. Po samej stłuczce dobrze jest wykonać zdjęcie pojazdów i szkód, choćby nawet aparatem komórkowym. Kolejną kwestią jest ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej, co wiąże się z ustaleniem winowajacy zdarzenia. Jeżeli sytuacja wydaje się być oczywista, a sprawca bierze na siebie odpowiedzialność, wówczas sporządza się stosowne oświadczenie w dwóch egzemplarzach. Powinno ono zawierać miejsce i czas kolizji, dane osobowe oraz dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Najbardziej kluczowe są tutaj numery rejestracyjne oraz numery polis ubezpieczeniowych. W miarę możliwości przebieg kolizji powinien być opisany w sposób przejrzysty i dokładny. Powinno się także szczegółowo wymienić zaistniałe szkody. Oprócz osób biorących udział w zdarzeniu, czyli kierowców i pasażerów, w takim dokumencie umieszcza się także dane osobowe i kontaktowe ewentualnych świadków.

W przypadku kolizji, czyli takiego zdarzenia drogowego w którym nikt nie został ranny ani zabity, nie ma obowiązku wzywania służb porządkowych. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że drugi kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, należy niezwłocznie zawiadomić policję. Podobnie należy postąpić jeśli nie posiada on ważnej polisy OC, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Policja jest również niezbędna, jeżeli nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. W pozostałych wypadkach lepiej nie powiadamiać służb porządkowych. Może to przysporzyć problemu zarówno funkcjonariuszom jak i kierowcom, gdyż zdarzają się przypadki, że poszkodowany również zostaje ukarany mandatem. W dalszej kolejności o zaistniałej szkodzie powiadamiamy firmę ubezpieczeniową oraz pomoc drogowa Częstochowa, aby odholować uszkodzony pojazd do warsztatu.