Kiedy możemy uzyskać rozwód z orzekaniem o winie?

Kiedy możemy uzyskać rozwód z orzekaniem o winie?

divorce-908743_1280Sprawy rozwodowe nie należą do łatwych. Choć staramy się, by małżeństwo było zgodne i szczęśliwe, czasem po prostu nie wychodzi. Bywa, że jedna strona się nie stara albo po prostu nas zdradza. Wówczas możemy starać się o rozwód z orzeczeniem o winie. Z jakich przyczyn możemy jeszcze zażądać rozwodu? Jakie to niesie konsekwencje?

Przesłanki do rozwodu z orzeczeniem winy

Rozwód z orzekaniem o winie jest możliwy, jeśli zaistniały konkretne przyczyny:

  • agresja – tak fizyczna, jak i psychiczna,
  • nadużywanie alkoholu, ale też inne uzależnienia,
  • porzucenie małżonka bez żadnego powodu,
  • brak wzajemnej pomocy – jak wiadomo, na małżonku ciąży obowiązek pomocy. Jeśli np. małżonek wyjeżdża za granicę i nie wspiera finansowo rodziny, możemy żądać rozwodu,
  • odmowa współżycia – jeśli małżonek odmawia współżycia i choroby nie są tego przyczyną, możemy starać się o rozwód z jego winy,
  • zdrada małżeńska – tu mowa nie tylko o zdradzie fizycznej, ale także o zachowaniach, które wykraczają poza normy przyzwoitości i obyczajowości

Musimy pamiętać, że rozwody z orzekaniem o winę mogą być naprawdę ciężkie. Zwłaszcza, że wówczas „wywleka się” największe brudy z całego małżeństwa. Jeśli więc chcecie uniknąć batalii, lepiej wziąć rozwód bez orzekania o winie.

Skutki rozwodu z orzekaniem o winie

Poza orzeczeniem o rozwodzie z winy małżonka możemy się starać również o alimenty od winnej strony. Co więcej, wcale nie musimy być w niedostatku, by móc się o nie starać. Ponadto sądy chętniej przyznają opiekę nad dziećmi stronie, która była niewinna.

Wraz z rozwodem ma również miejsce podział majątku. Zwykle majątek jest dzielony po połowie, choć istnieją wyjątki od tej reguły – zwłaszcza jeśli sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków.

I jeszcze jedna kwestia. Według Kodeksu Postępowania Cywilnego koszty rozprawy ponosi przegrana strona. W związku z tym, jeśli są orzekł np. winę męża za rozpad małżeństwa, to właśnie on zwraca koszty postępowania.