Jakie dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać pożyczkę?

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać pożyczkę?

money-548948_640Realizacja marzeń związanych z prowadzeniem własnego biznesu to sposób na życie cieszący się sporą popularnością. Przyczyna jest najczęściej dość prozaiczna – trudna sytuacja na rynku pracy i brak możliwości zatrudnienia powoduje, że ludzie chętniej podejmują ryzyko.

Jednak prowadzeniem firmy także rządzą surowe zasady rynkowe – nie wystarczy tylko ruszyć z działalnością i czekać na tłumy klientów. Liczna konkurencja wymaga ciągłej pracy na rzecz rozwoju biznesu, a jak wiadomo, takie kroki niosą ze sobą określone (zazwyczaj wysokie) koszty, na których pokrycie nie zawsze nas stać. W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem okazuje się pożyczka – to szybka i prosta opcja, przez co cieszy się rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców. Jednak, jak większość form dofinansowania, aby ją uzyskać, trzeba przedłożyć komplet odpowiednich dokumentów.

Wniosek pierwszym krokiem ubiegania się o pożyczkę

– Pierwszym z dokumentów, o których warto wspomnieć jest wniosek o udzielenie wsparcia u danego pożyczkodawcy. Zazwyczaj można go pobrać bezpośrednio z jego strony internetowej. Dopiero poprawne wypełnienie i wysłanie wniosku lub dostarczenie go z kompletem pozostałych dokumentów upoważnia nas do otrzymania pożyczki. – tłumaczy specjalista Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych TISE S.A. – Warto poświęcić czas na dokładne wypełnienie wniosku. Jego poszczególne części dotyczą konkretnych danych, takich jak adres firmy, kody EKD i PKD, numery REGON i NIP oraz konta bankowego, na które mają zostać przelane pieniądze itd.

Są jednak pytania o majątek firmy, na który składają się wszystkie sprzęty, nieruchomości i inne dobra, cele i dokładne określenie rzeczy i projektów, które zrealizujemy za uzyskane pieniądze, krótki opis firmy i projektu, który wymaga dofinansowania. Warto dobrze zastanowić się nad tymi otwartymi pytaniami, wypełnić je rzeczowo i przejrzyście. Każde pole we wniosku należy uzupełnić, a na każde zapytanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi zgodnej z prawdą. – dodaje.

Dokumenty wymagane od przyszłego pożyczkobiorcy

Wypełnienie wniosku, to pierwsza formalność, jakiej musimy dopełnić. Jego złożenie będzie jednak bezcelowe bez pozostałych dokumentów. Jest ich całkiem sporo, dlatego warto zawczasu zorientować się, co należy przygotować. W pierwszej kolejności konieczne jest przedstawienie dokumentów formalno-prawnych, takich jak umowa spółki wraz z aneksami, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, kserokopia dowodu właściciela lub przedstawicieli, zaświadczenia NIP, REGON, ZUS i US oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Konieczne jest przedstawienie dokumentów dotyczących finansów firmy: sprawozdania za ubiegły rok oraz bieżący okres działalności (bilans, rachunek wyników), deklaracji podatkowych z załącznikami wszystkich współwłaścicieli, podsumowania księgi przychodów i rozchodów za miniony rok oraz okres bieżący, wykazu środków trwałych, historii rachunków bankowych za ostatnie trzy miesiące oraz wyciągu z rachunku potwierdzającego dokonanie dopłaty po rozliczeniu dochodu lub zeznaniu (w przypadku uzyskania dochodu).

Ważnym etapem ubiegania się o pożyczkę jest ustalenie odpowiedniego zabezpieczenia. To forma polisy dla pożyczkodawcy, na wypadek, gdybyśmy nie wywiązali się z umowy (nie płacili rat w ustalonym terminie). Jeżeli zabezpieczenie ma formę przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego należy wykazać dokumenty potwierdzające prawo własności, czyli wszelkiego rodzaju faktury, umowy zakupu, polisę lub wycenę przedmiotu. Jeśli zabezpieczeniem jest hipoteka pod nieruchomość w dokumentacji powinien znaleźć się numer księgi wieczystej, wycena, polisa, zdjęcia. Poręczenie za nas osoby fizycznej lub prawnej powinno zostać udokumentowane oświadczeniem o stanie majątkowym naszym oraz poręczyciela oraz oświadczenia o stanie cywilnym.