Fundusze inwestycyjne: rady dla początkujących

Fundusze inwestycyjne: rady dla początkujących

paper-3224643_1280Posiadane oszczędności oraz gotowość do podjęcia ryzyka kuszą Cię chęcią pomnożenia kapitału? Jesteś gotowy przeznaczyć nadwyżkę swojej gotówki na inwestycje? Bardzo dobrze! Fundusze inwestycyjne pozwolą Ci zarobić. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, zapoznaj się z kilkoma radami dzięki którym Twoje oszczędności zaczną wypracowywać dodatkowy zysk!

Po pierwsze: ustal swoje cele i potrzeby

Zanim zaczniesz inwestować, dogłębnie zanalizuj stan swoich finansów. Sprawdź, ile możesz zainwestować jednorazowo oraz jakie kwoty możesz systematycznie dokładać. Nigdy nie inwestuj wszystkich swoich oszczędności! Pamiętaj, że inwestycja zawsze niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia, dlatego musisz pozostawić dla siebie finansowe zabezpieczenie.

Cele jakie sobie stawiasz powinny być realne do wykonania. Zastanów się na co chcesz odkładać pieniądze. Czy jest to cel długo czy krótkoterminowy? Czy chcesz zarobić na wymarzone wakacje czy na przyszłą emeryturę? Na tej podstawie będziesz decydować, które fundusze inwestycyjne są dla Ciebie najodpowiedniejsze.

Po drugie: ryzyko i horyzont czasowy

Jedna z zasad mówi, że im krócej planujesz inwestować tym bezpieczniejsze produkty powinieneś wybrać. Na większe ryzyko możesz sobie pozwolić przy inwestycjach długoterminowych, powyżej 3 lat. Wybierając je masz szansę osiągnięcia dużych zysków, które mogą rosnąć proporcjonalnie do horyzontu czasowego.

Podobną zależność można zaobserwować pomiędzy potencjalnym, wysokim zyskiem a możliwością poniesienia straty. Inwestorzy, którzy decydują się w inwestycje obarczone wysokim ryzykiem, mogą dużo zarobić ale istnieje większa szansa utraty ich kapitału. Nie podejmuj więc pochopnych i nieprzemyślanych decyzji.

Po trzecie: rozsądnie wybierz fundusz

Gotowość poniesienia ryzyka nie musi oznaczać podejmowania skrajnych decyzji. Dlatego określ na jak duże ryzyko gotowy jesteś zdecydować się. Możesz wybrać kilka rodzajów funduszy:

  • Bezpieczne – będą dla Ciebie najlepsze, jeśli nie masz dużej wiedzy o inwestowaniu i lubisz „bezpieczne ryzyko”. Należą tu fundusze pieniężne oraz fundusze w obligacje skarbu państwa.
  • Mieszane – kiedy już poznasz niektóre tajniki rynku inwestorów i będziesz bardziej skory do ponoszenia ryzyka. Fundusze te inwestują jednocześnie w aktywa bezpieczne – obligacje oraz ryzykowne – akcje.
  • Agresywne – nie zaczynaj od niech na początku swojej przygody, bowiem są one przeznaczone dla osób mocno obeznanych z funduszami. Jest to najbardziej ryzykowny rodzaj inwestowania – w akcje, ale również przynoszący największe zyski w przypadku powodzenia.

Po czwarte: zdecyduj się na różne instrumenty finansowe

Jako początkujący powinieneś pamiętać, aby nie ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego rodzaju oszczędzania. To, że zdecydowałeś się na fundusze inwestycyjne, nie oznacza, że musisz rezygnować z lokat i kont oszczędnościowych. Fundusze powinny być dla Ciebie jedną z dodatkowych opcji pomnażania kapitału, dzięki czemu zwiększysz swoje poczucie finansowego bezpieczeństwa.

Dobrze jest także, abyś w przyszłości, gdy nabierzesz już wprawy, inwestował w różne aktywa: obligacje, surowce czy akcje. Tutaj też nie ograniczaj się tylko do jednego z nich. Jeśli w jednej dziedzinie poniesiesz stratę, być może zarobisz w innej!

Po piąte: porównuj i sprawdzaj!

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy o przystąpienie do funduszu inwestycyjnego, zapoznaj się dokładnie z kosztami, jakie będziesz musiał ponieść. Dodatkowymi opłatami na które możesz być narażony są opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie.

Oczywiście musisz sprawdzić także i fundusz, który wybierasz. Tutaj powinieneś zwrócić uwagę na jego wiarygodność i stabilność, czyli okres jego obecności na rynku oraz historię i wyniki na tle innych funduszy. Te z dobrą historią powtarzalności wyników powinny być bezpieczniejsze.

Po szóste: zachowaj zdrowy rozsądek

Reklamy, obietnice, podpowiedzi „doradców” – staraj się nie reagować na nie nadmiernym zachwytem i radością. Pamiętaj, że każdy ma swoje własne cele, które nie zawsze są zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Twoim celem jest zarobić i nie stracić, dlatego musisz myśleć trzeźwo i samodzielnie podejmować kluczowe decyzje.