zjawisko crunch w firmie

Zjawisko crunch – czy jest obecne w twojej firmie?

Sektor IT to jeden z najbardziej pożądanych obszarów na rynku pracy. Szczególnie wysoka liczba kandydatów ubiega się o stanowiska juniorskie. Jednym z odłamów IT jest produkcja gier komputerowych (gaming). Warto zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie może nieść praca przy takich projektach. Co to jest crunch?

Crunch – na czym polega?

Crunch to zjawisko, które narodziło się w latach 80. XX wieku, ale niestety do dziś ma miejsce w niektórych firmach. To sytuacja charakterystyczna dla branży gier komputerowych, czyli dotyka w dużej mierze programistów, ale nie tylko. Podlegają mu także graficy, testerzy czy inne osoby zaangażowane w tworzenie rozgrywek, szczególnie na ostatniej prostej przed premierą.

O zjawisku crunchu mówi się, kiedy pracownicy są zmuszani do wykonywania nadmiernej ilości pracy w krótkim czasie. Bardzo często dochodzi do wielu nadgodzin, które zazwyczaj nie są płatne. Wszystko to w celu dotrzymania terminów projektowych lub osiągnięcia określonych celów biznesowych. Pracownicy znacznie przekraczają godziny zwykłego tygodnia pracy.

Termin upowszechnił się w branży gier wideo, która wymaga ogromnych nakładów działań. Często źle zarządzane przez szefów projekty są wręcz niemożliwe do terminowej realizacji, a wtedy pracownicy podlegają przymusowej pracy dodatkowej. Mocno wpływa to na ich poczucie stabilności i udziela się całemu zespołowi.

Osoby, których dotknął crunch, często przyznają, że zjawisko wciąż ma miejsce m.in. dlatego, że nie istnieją żadne związki zawodowe osób pracujących przy grach komputerowych. Z tego względu prawa pracownicze nie są odpowiednio szanowane, a zarządy spółek często z zagranicznym kapitałem pozwalają sobie na takie działania.

Choć o zjawisku mówi się przede wszystkim w aspekcie USA, jest ono obecne również w Polsce. Jednak to od firmy zależy, w jaki sposób przebiegają nadgodziny pracowników. Przykładowo CD Projekt Red płacił twórcom za nadgodziny, kiedy ci pracowali nas tytułem Cyberpunk 2077.

Jak crunch wpływa na pracownika?

Crunch ma bardzo zły wpływ na pracowników, ponieważ oddziałuje zarówno na ich zmęczenie fizyczne, jak i na psychikę. Niesie także złe skutki dla samych projektów. Na jakie zagrożenia trzeba zwrócić uwagę?

  • Zwiększone napięcie i stres – crunch źle oddziałuje zarówno na pracę pojedynczego pracownika, jak i całego zespołu.
  • Możliwość wypalenia zawodowego – nadmierne obciążenie prowadzi do szybszego spadku motywacji i wydajności.
  • Słabsza kreatywność – gorsza zdolność do kreatywnego myślenia i innowacyjnych rozwiązań osłabia wygląd projektu.
  • Niższa jakość pracy – pracownicy częściej popełniają błędy, co generuje potrzebę jeszcze większych nakładów pracy.
  • Konsekwencje zdrowotne – przeciążenie zawodowe może doprowadzić do problemów zdrowotnych, głównie ze zdrowiem psychicznym.
  • Negatywne skutki dla życia osobistego – brak czasu na realizację hobby czy spędzanie chwil z rodziną i przyjaciółmi osłabia relacje oraz obniża poziom zadowolenia z życia osobistego, co nierzadko prowadzi do licznych konfliktów.

Czy crunch dotyka tylko deweloperów w branży gier?

Branża gamingowa to obszar, który szczególnie kojarzy się z crunchem. Okazuje się jednak, że to zjawisko może pojawić się również w wielu innych firmach. Dotyka nierzadko np. produkcji filmowej i telewizyjnej, nowych technologii czy handlu. Pracownik może podejrzewać crunch w swojej pracy, kiedy:

  • jest zmuszany do nadgodzin;
  • nie otrzymuje należytej wypłaty za nadmierną pracę;
  • szefostwo wywiera na nim silną presję np. w związku z datą premiery gry.

Na crunch wskazują także odczucia związane z wypaleniem zawodowym, przemęczeniem i nadmiernym stresem. Zazwyczaj pracownicy na etacie pracują 40 godzin tygodniowo, podczas gdy ci dotknięci crunchem spędzają w swoich biurach nawet kilkadziesiąt godzin więcej. Zmuszanie do niepłatnej pracy ponad określone w umowie godziny należy jak najszybciej przerwać.