Rozwód z orzeczeniem o winie – musisz to wiedzieć

Rozwód z orzeczeniem o winie – musisz to wiedzieć

Jak sama nazwa wskazuje, rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce, gdy jeden z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia małżeńskiego. Jest to skomplikowana procedura, ponieważ małżonkowie kluczowe wydarzenia z życia bardzo często postrzegają z zupełnie innych perspektyw. Jak więc osiągnąć zamierzone cele? Konieczna jest nie tylko pomoc specjalistów z kancelarii prawnej z doświadczeniem, ale też odpowiednia wiedza.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej niż zwykły?

To prawda, że rozwód z orzeczeniem o winie zazwyczaj trwa dłużej, ponieważ trzeba udowodnić, że jedno z małżonków ponosi winę za rozpad związku. Konieczne jest m.in. przesłuchanie świadków oraz dostarczenie dowodów. Przez to sprawy ciągną się latami, a orzekanie trwa od 1,5 roku do wielu lat. Dodatkowe opóźnienia mogą wynikać z powodu niewystarczających dowodów lub niestawienia się na przesłuchanie.

Czy więc warto ponosić koszty związane z rozprawami? Zazwyczaj tak, ponieważ jeśli zostanie udowodniona wina na podstawie zdrady, alkoholizmu, przemocy (psychicznej lub fizycznej), to można domagać się alimentów od współmałżonka (nieograniczonych w czasie).

Jakie istnieją rodzaje orzeczenia o winie? Co przesądza o wyniku? Rozwód bez tajemnic

Podczas rozwodu oprócz winy obu stron możliwe jest orzeczenie o winie męża lub żony.

Najważniejsze rzeczy, które mogą pomóc zakończyć sprawę danym orzeczeniem, to nie tylko wspomniane wyżej zeznania, ale też nagrania, korespondencja, a także inne zgromadzone informacje. Dopuszczalne są dokładnie: zdjęcia, nagrania wideo i audio, wydruki wiadomości (e-mail, SMS, komunikatory online) oraz billingi rozmów telefonicznych. To szczególnie ułatwienie w sprawach o rozwód z powodu np. zdrady.

Rozwód z orzeczeniem o winie a dzieci małżonków. Co w takim przypadku?

Rozwód z orzeczeniem o winie nie ma wpływu na decyzję o opiece nad dziećmi. Sąd orzekając o opiece, podejmuje decyzję na podstawie relacji między rodzicem a dzieckiem. Orzeczenie dotyczące osobistych relacji pomiędzy małżonkami, a także winy za rozpad związku nie może mieć na nią wpływu.

Co bardzo ważne, jeśli małżonkowie nie mają pociech, postępowanie zazwyczaj kończy się na zeznaniach stron (jeśli para nie chce orzeczenia o winie jednej osoby), a w przypadku dzieci konieczne jest przesłuchanie świadków oraz zasięgnięcie opinii psychologa lub zespołu specjalistów sądowych. Dlaczego? Ponieważ trzeba ustalić wspomnianą władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania oraz alimenty na dzieci.

Kogo można powołać na świadka? Kto może odmówić składania zeznań?

Ponieważ świadkowie są bardzo ważni, a nawet kluczowi podczas sprawy rozwodowej, warto wiedzieć, kogo nie można powołać. Przede wszystkim: małżonek, rodzeństwo, wstępni i zstępni mają prawo odmowy składania zeznań oraz odpowiadania na pytania. Szczególnie te, które mogłyby narazić bliską osobę, mogą zostać pominięte.

Oprócz tego, na świadka nie można powołać zstępnych stron poniżej 17 roku życia, osób do 13 roku życia, przedstawicieli ustawowych stron, osób prawnych mających zdolność sądową, przedstawicieli niektórych zawodów (np. lekarza czy ubezpieczyciela) w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy, mediatorów oraz osób, które nie są zdolne do komunikowania spostrzeżeń.

Pomoc specjalisty może być kluczowa

Kancelaria prawna to zazwyczaj jedyne skuteczne rozwiązanie, by poradzić sobie z przeciwnościami. Rozwód z orzeczeniem o winie bywa bowiem zaciekłą batalią, będącą źródłem wielu emocji. Aby zachować trzeźwy umysł, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów – nie tylko podczas sprawy, ale też w ramach konsultacji, na których można omówić dowody, zastanowić się nad linią obrony i przygotować do pełnego wyzwań procesu.