doswiadczenie zawodowe

Jakie są różnice między kompetencjami a kwalifikacjami zawodowymi?

doswiadczenie zawodoweKwalifikacje i kompetencje zawodowe to pojęcia, które często pojawiają się przy procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy. Wpływają one na ocenę potencjalnego pracownika oraz czy jest on odpowiednim kandydatem. Wiele osób uważa te pojęcia za tożsame, jednak w rzeczywistości są to zupełnie dwie inne rzeczy. Przed złożeniem CV czy rozmową kwalifikacyjną warto więc poznać różnicę między kwalifikacjami a kompetencjami, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Czym są kwalifikacje zawodowe?

Kwalifikacje w dużej mierze pokrywają się ze zdobytym wykształceniem, które przekłada się na nabycie umiejętności potrzebnych do wykonywania konkretnego zawodu. Absolutnym minimum jest ukończenie szkoły średniej, tj. liceum, technikum lub szkoły zawodowej. Ich absolwenci mogą kształcić się dalej i aplikować na studia wyższe lub do szkół policealnych. Kwalifikacje muszą być jednak poparte zdobyciem dyplomów, świadectw i certyfikatów potwierdzających pomyślne ukończenie nauki i zdanie egzaminów końcowych.

Kwalifikacje zawodowe można również nabyć na kilka innych sposobów. Najczęściej praktykowane jest uczęszczanie na kursy i szkolenia zawodowe, po ukończeniu których otrzymujemy odpowiednie zaświadczenie, które z kolei możemy przedstawić rekruterowi podczas rozmowy o pracę. Charakter kursów różni się w zależności od branży, w której się specjalizujemy i zdobywamy doświadczenie.

Czym są kompetencje zawodowe?

Na kompetencje zawodowe w dużej mierze składają się umiejętności zdobyte podczas edukacji. Czym więc różnią się od kwalifikacji? Podstawowa różnica polega na tym, że kwalifikacje możemy potwierdzić odpowiednimi dokumentami, podczas gdy kompetencje już niekoniecznie. Podobna sytuacja dotyczy m.in. znajomości języków obcych – można posiadać certyfikat ukończenia szkoły językowej i zdania egzaminu, jednak rekruterzy mogą przetestować nasze zdolności lingwistyczne w praktyce.

Co ważne, kompetencje zawodowe dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza to kompetencje twarde, w poczet których możemy zaliczyć wspomnianą już znajomość języków obcych, doświadczenie w branży, a także umiejętność obsługi programów komputerowych, graficznych czy systemów gastronomicznych, w zależności od wymagań określonych przez pracodawcę.

Kompetencje miękkie natomiast to nasze cechy osobowości i predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Można tutaj wymienić także umiejętności społeczne, które są niezwykle przydatne w kontekście pracy z klientem lub kontrahentami. Do kompetencji miękkich najczęściej zalicza się więc: odporność na stres, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, sumienność czy chęć samodoskonalenia.

Podwyższanie zarówno kompetencji, jak i kwalifikacji zawodowych pozwala myśleć o znalezieniu pracy w swoim zawodzie, która jednocześnie będzie gwarancją wyższych zarobków. Niezależnie od tego, czy szukamy zatrudnienia w Łodzi https://www.dziswlodzi.pl/artykuly/roznosci/jak-obecnie-w-lodzi-znalezc-atrakcyjne-oferty-pracy czy w innych miastach w Polsce warto regularnie wzbogacać swoje CV, dzięki czemu będziemy bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców.