Egzekucja alimentów przez komornika – na czym polega?

Egzekucja alimentów przez komornika – na czym polega?

Egzekucja alimentów przez komornika – na czym polega?

Komornicy mają uprawnienia do zajmowania mienia dłużnika na poczet spłaty długów. Jest to możliwe również w przypadku niespłaconych alimentów. Na czym polega egzekucja świadczeń alimentacyjnych przez komornika?

Jak można ubiegać się o egzekucję alimentów w kancelarii komorniczej?

Aby komornik mógł odzyskać alimenty należne osobie, która ma je otrzymywać, konieczne jest posiadanie tytułu wykonawczego.

Tytuł wykonawczy jest konieczny do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. W tym przypadku tytułem wykonawczym jest orzeczenie sądu, które zaopatrzone jest w klauzulę wykonalności, czyli w specjalną pieczęć. Klauzula wykonalności oznacza, że sąd potwierdza, że zadłużenie podlega egzekucji.

Następnie należy skierować do komornika odpowiedni wniosek egzekucyjny, który należy wypisać i dołączyć do niego tytuł wykonawczy.

W przypadku osób małoletnich w ich imieniu występuje przedstawiciel ustawowy.

Egzekucja alimentów – do jakiej kancelarii komorniczej warto się udać?

Osoba, która chce odzyskać należne jej alimenty od dłużnika, może samodzielnie wybrać kancelarię komorniczką, która zajmie się tą sprawą.

Kancelarie komornicze działają na terenie całej Polski, w większych miastach często jest ich więcej, dlatego można porównać ich usługi i opinie na ich temat.

Skuteczny komornik Gliwice – warto sprawdzić szczegóły oferty na stronie internetowej kancelarii komorniczej.

Jakie alimenty można odzyskać przez komornika?

Skorzystanie z pomocy komornika przy odzyskiwaniu alimentów dotyczy zarówno zaległych należności, jak i tych bieżących.

Można zatem zgłosić się do kancelarii komornika po to, aby odzyskać należne pieniądze, które nie zostały wpłacone wcześniej. Również można za jego pomocą uzyskać alimenty bieżące.

Jaki majątek dłużnika alimentacyjnego zajmuje komornik?

Najczęściej komornik zajmuje oszczędności albo część pensji dłużnika alimentacyjnego, który nie opłacił w terminie alimentów.

Zdarza się również, że wtedy, gdy dłużnik nie posiada oszczędności i zatrudnienia, komornik może wtedy zająć mienie należące do dłużnika i sprzedać je w drodze licytacji komorniczej.

Kto ponosi koszty egzekucji alimentów przez komornika?

Egzekucja alimentów prowadzona przez kancelarię komorniczą jest związana z opłatą. Kto ją ponosi?

Koszty egzekucyjne ponosi w tym przypadku dłużnik, od którego odzyskiwane są alimenty. Wobec tego kwota, jaką pobiera komornik od niego, jest wyższa niż sama kwota alimentów. Wierzyciel, czyli osoba, która ma otrzymać pieniądze, nie ponosi wtedy żadnych kosztów.

Podsumowując, gdy alimenty nie są wpłacane przez osobę, która jest do tego zobowiązana, można wystąpić do komornika i odzyskać je łatwiej.