umiejetnosci miekkie a sukces zawodowy

Dlaczego umiejętności miękkie są kluczem do sukcesu zawodowego?

Poszukujący pracy skupiają się niemalże wyłącznie na zdobyciu wiedzy technicznej i odpowiednich kwalifikacji. To duży błąd! Niezwykle istotne są również zdolności interpersonalne, komunikacyjne i emocjonalne – zwie się je umiejętnościami miękkimi. Wyznaczają one kierunek sukcesu zawodowego w życiu każdej jednostki.

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie to zestaw cech charakteru, zachowań i umiejętności interpersonalnych. Dyktują one jakość współpracy, radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz zarządzania swoim czasem w środowisku pracy – zwraca na nie uwagę każdy pracodawca (chociaż zwykle nie mówi o tym wprost).

Zazwyczaj takie kompetencje dotyczą:

 • komunikacji;
 • empatii;
 • kreatywności;
 • zarządzania stresem;
 • pewności siebie;
 • elastyczności.

Wszystkie te elementy są kluczowe dla rozwoju i funkcjonowania w coraz bardziej zmiennym środowisku biznesowym.

Dlaczego pracodawcy zwracają uwagę na umiejętności miękkie?

Jest tak dlatego, że umiejętności miękkie są niezbędne do skutecznej i efektywnej współpracy zespołowej. Pracodawcy poszukują osób, które potrafią komunikować się między sobą, rozwiązywać konflikty i motywować innych do wspólnego osiągania celów – nawet wybitne jednostki potrzebują pomocy.

Są one istotne również w kontekście budowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Kupujący produkt lub usługę doceniają przedstawicieli, którzy umieją zrozumieć ich potrzeby oraz porozumiewać się w przyjazny i profesjonalny sposób. Każdy człowiek lubi być traktowany poważnie.

Na sam koniec warto wspomnieć o szybko zmieniającym się środku biznesowym. Umiejętności miękkie łatwiej pozwalają przystosować się pracownikom do zmieniających się sytuacji, technologii i wymagań. Rynek pracy docenia osoby, które nie stoją w miejscu i stale się rozwijają – taki pracobiorca staje się z czasem nie do zastąpienia.

Najważniejsze kompetencje miękkie

Wybór kluczowych kompetencji miękkich bywa subiektywny – ich wartość różni się w zależności od:

 • branży;
 • stanowiska;
 • kontekstu.

Większość pracodawców docenia prawidłową komunikację. Taka zdolność przydaje się do wyrażania swoich myśli i idei, a ponadto pozwala na słuchanie ze zrozumieniem innych. To podstawa budowania relacji zarówno w zespole, jak i z klientami.

Wśród przedstawicieli HR wspomina się często o umiejętności samokontroli, czyli samodzielnego motywowania się i wytrwałości w dążeniu do postanowionych celów – pomaga to w utrzymaniu wysokiej wydajności przez cały rok kalendarzowy.

Natomiast pewność siebie zapewni szansę na dalszy rozwój kariery. Pracownicy, którzy chcą pełnić wyższe stanowiska, muszą pokładać wiarę we własne umiejętności. Dzięki temu będą w stanie sprawniej podejmować decyzje, zwłaszcza w obliczu trudnych i niespodziewanych sytuacji.

Jak rozwijać umiejętności miękkie?

Trzeba przyznać, że nie jest to wcale tak łatwe zadanie, jak mogłoby się wydawać. Proces nauki należy rozpocząć od zrozumienia swoich mocnych i słabych stron. Samorefleksja pozwoli zidentyfikować obszar wymagający poprawy – warto wspomóc się w jej trakcie opiniami swoich bliskich, w tym rodziny i dotychczasowych współpracowników.

Następnie można zdecydować się na:

 • udział w szkoleniach i warsztatach;
 • znalezienie mentora;
 • wykonywanie ćwiczeń praktycznych.

Teoria teorią, a praktyka praktyką. Zainteresowani własnym rozwojem muszą uczestniczyć w życiu społecznym. Ważne będzie dla nich, aby rozmawiali z innymi – w doskonaleniu tej umiejętności pomocne okażą się np. wolontariaty, które gromadzą wielu ludzi z różnych środowisk.

Podniesienie własnej inteligencji emocjonalnej niemalże gwarantuje odniesienie sukcesu podczas następnej rekrutacji. Nie powinno się zwlekać. Pracę nad sobą trzeba rozpocząć od razu!