pogrzeb swiecki

Czy zakład pogrzebowy może urządzić pogrzeb świecki?

pogrzeb swiecki

Świeckie pogrzeby są obecnie coraz częściej urządzane również w Polsce. Czy taki pochówek może być zorganizowany przez zakład pogrzebowy?

Na czym polega pogrzeb świecki?

Pogrzebami świeckimi określa się takie pogrzeby, które są prowadzone bez udziału osób duchownych, poza kościołem.

Najczęściej świeckie pogrzeby są organizowane wtedy, gdy zmarła osoba niewierząca, dlatego też nie chciała ona być pochowana według kościelnego ceremoniału.

Pogrzeby świeckie urządzane są w różnych formułach. Najczęściej uczestniczy w nich mistrz ceremonii – osoba prowadząca pochówek. Pogrzeby te odbywają się głównie w kaplicach przycmentarnych. Często osoby zmarłe za życia życzą sobie też, by ich ciało zostało skremowane, dlatego pogrzeby świeckie odbywają się wtedy z urnami.

Jak zorganizować świecki pochówek?

Urządzenie pogrzebu świeckiego nie jest obecnie skomplikowane, ponieważ kompleksową pomoc w urządzeniu pochówku zapewnia wtedy zakład pogrzebowy Zabrze jest tylko jednym z wielu miast na Śląsku, gdzie taka obsługa jest możliwa.

Wówczas urządzenie pogrzebu świeckiego jest bardzo proste, ponieważ wystarczy uzgodnić jego szczegóły z zakładem pogrzebowym, który zajmie się dalszymi czynnościami, aby pochówek odbył się zgodnie z ostatnią wolą zmarłego i życzeniami jego rodziny.

Pogrzeby świeckie – profil usług w zakładach pogrzebowych

Zakłady pogrzebowe oferujące pogrzeby świeckie mogą zapewnić swoim klientom pełną paletę usług. Wśród nich znajdują się w szczególności:

  • Transport ciała – możliwy jest zarówno transport krajowy, jak i zagraniczny, dlatego nie trzeba zajmować się związanymi z nim formalnościami samodzielnie.

  • Przechowanie ciała – aż do momentu organizacji pochówku ciało przechowywane jest w chłodni.

  • Balsamowanie, kosmetyka pośmiertna – przygotowanie ciała do pochówku w trumnie przez spowolnienie procesów pośmiertnych, wykonanie odpowiedniego makijażu, a nawet rekonstrukcje.

  • Kremacja – w przypadku, gdy zmarły chciał być poddany spopieleniu.

  • Sprzedaż trumien, urn – do dyspozycji jest szeroka gama różnych produktów, które można dobrać również do gustu zmarłego.

  • Obsługa mistrza ceremonii – zakłady współpracują ze sprawdzonymi mistrzami ceremonii pogrzebowej. Mistrz kontaktuje się z rodziną, by przygotować mowę pogrzebową.

  • Oprawa ceremonii pogrzebowej – przewóz trumny albo urny, nagłośnienie, muzyka na żywo, florystyka pogrzebowa, przygotowanie zdjęcia zmarłego.

  • Usługi dodatkowe – organizacja stypy, przewóz żałobników, wykonanie klepsydr i inne.

Jakie są ceny pogrzebów świeckich?

Zazwyczaj koszty związane z urządzeniem pochówku świeckiego są niższe od pochówku w obrządku religijnym. Rozpoczynają się one od około 4 tysięcy złotych, czyli mogą być pokryte z zasiłku pogrzebowego.