jakie umiejetnosci powinien posiadac mezczyzna

5 kluczowych umiejętności w życiu mężczyzny

Współcześni mężczyźni powinni zadbać o własny rozwój. Oznacza to dla nich konieczność regularnej nauki i systematycznego opanowywania nowych umiejętności. Niektóre zdolności uznaje się powszechnie za jedne z bardziej wartościowych i pożądanych. Na nich należy skupić się najpierw.

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową funkcję w życiu każdego mężczyzny. To kompleksowa umiejętność:

 • wyrażania myśli w poprawny sposób;
 • empatycznego słuchania;
 • interpretacji mowy ciała rozmówców.

Skuteczna komunikacja pozwala efektywnie przekazywać własne pomysły i cele oraz sprawnie współpracować z innymi członkami zespołu. Przyda się m.in. do budowania przyszłościowych, profesjonalnych relacji. Wykorzystuje się ją np. do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, co umożliwia utrzymanie harmonii w środowisku pracy.

Poprawne wyrażanie własnych uczuć i oczekiwań uznaje się za kluczowe pod względem budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji romantycznych. Zdolność ta służy lepszemu zrozumieniu potrzeb osób partnerskich – owocuje to pogłębieniem więzi emocjonalnej. Ponadto stanowi ważny element aktywnej integracji społecznej.

Jak nauczyć się komunikacji interpersonalnej? Należy ćwiczyć słuchanie i rozwijać w sobie empatię. Eksperci zalecają również zwracanie większej uwagi na język ciała. Pomoże to kontrolować własne ruchy i odczytywać poprawnie te cudze.

Zarządzanie emocjami

Mężczyźni powinni nauczyć się zarządzania emocjami. Umiejętne kierowanie nimi ma istotny wpływ na:

 • zdrowie psychiczne;
 • relacje;
 • osiąganie sukcesów zawodowych.

Konieczne będą poprawne identyfikowanie oraz akceptacja emocji. Trzeba umieć je rozpoznawać i oduczyć się oceniania ich jako pozytywnych lub negatywnych. Odczuwanie emocji zalicza się do naturalnych reakcji na dziejące się wydarzenia – zaakceptowanie tego faktu umożliwia uniknąć wewnętrznego konfliktu.

Skuteczne zarządzanie emocjami ułatwia radzenie sobie ze stresem. To natomiast pomaga w trudnych sytuacjach. Reagowanie jedynie agresją i złością okazuje się niemalże zawsze beznadziejnym rozwiązaniem. W osiągnięciu wewnętrznego spokoju pomaga m.in. regularna aktywność fizyczna i medytacja.

Zarządzanie emocjami najlepiej rozpocząć poprzez unikanie impulsywności. Działanie to zapewnia więcej czasu na przemyślenie własnej reakcji i zastanowienie się nad jej adekwatnością do dziejącej się sytuacji.

Samodyscyplina

Samodyscyplina to fundamentalny składnik męskości – przydaje się podczas osiągania celów i utrzymywania zdrowych nawyków. Będzie istotna podczas założeń długoterminowych, zwłaszcza takich, które nie przynoszą żadnych natychmiastowych efektów.

Zdolność ta przyczyni się do:

 • radzenia sobie z pokusami i rozpraszaczami;
 • brania odpowiedzialności za własne czyny;
 • dalszego rozwijania innych umiejętności;
 • skutecznego planowania życia;
 • kontroli emocji.

Samodyscyplinę da się ćwiczyć m.in. za pomocą tworzenia nawyków. Powtarzalne i codzienne działania uczą systematyczności. Niektóre czynności trzeba otwarcie potraktować jako własny obowiązek. Przydaje się to zwłaszcza w kontekście uprawiania sportu i podejmowania aktywności służących dalszemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu.

Jak wspomóc się podczas procesu nauki samodyscypliny? Przede wszystkim uświadamiając sobie, że niektóre wykonywane czynności po prostu nie są przyjemne i należy się z tym pogodzić. Przyjęło się mawiać, że dzieci nie lubią jeść warzyw – rodzice jednak zdają sobie sprawę z tego, że chwilowy dyskomfort jest wart korzyści w postaci zdrowia wychowanków. Nastawienie to powinno się wykorzystać również wobec siebie.

Osoby chcące pracować nad samodyscypliną najlepiej, gdyby wdrożyły w życie praktyczną wskazówkę: swoje życie trzeba zmieniać stopniowo, a nie w jeden dzień. Wymyślenie jednego nowego obowiązku (a nie dziesięciu różnych na raz) ułatwi wykonanie zamierzonego zadania. Rutynę będzie można rozbudowywać o kolejne działania wraz z upływem czasu.

Samodzielność

Samodzielność polega na radzeniu sobie z życiem i podejmowaniu decyzji bez nadmiernej zależności od innych osób. To kluczowy aspekt rozwoju wszystkich młodych ludzi – wspomaga pewność siebie oraz często staje się przyczyną osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Istnieją dwa główne podziały samodzielności:

 • decyzyjna;
 • finansowa.

Pierwsza dotyczy podejmowania trafnych wyborów w sposób autonomiczny. Wymaga to nauczenia się poprawnej analizy sytuacji. Sprowadza się to m.in. do brania pod uwagę różnych opcji oraz ich konsekwencji. Druga natomiast związana jest ze zdolnością do zarabiania pieniędzy – są one potrzebne do utrzymania się (np. dokonania opłat za mieszkanie).

Samodzielność zwykle idzie w parze z postawą przedsiębiorczą. Niezależna osoba potrafi:

 • identyfikować szanse;
 • podejmować inicjatywę;
 • umiejętnie ryzykować.

Tego typu umiejętność da się opanować wyłącznie poprzez powolną praktykę. Eksperci uznają, że do skutecznych sposobów zalicza się znalezienie pierwszej pracy. Etat uświadamia młodym ludziom znaczenie obowiązków i pozytywne konsekwencje, które z nich wynikają.

Samodzielność codzienna – czyli jaka?

Oprócz samodzielności decyzyjnej i finansowej warto ćwiczyć również tę codzienną. Oznacza to naukę:

 • gotowania;
 • sprzątania;
 • prania;
 • prasowania;
 • robienia zakupów spożywczych.

Przydatne okaże się również zdobycie umiejętności typowych dla tzw. złotych rączek. Pozwolą one w łatwy sposób naprawić podstawowe elementy zamieszkiwanego domu lub mieszkania.

Dystans do własnej osoby

Osoby dorosłe muszą nauczyć się dystansu do samych siebie. Śmianie się z własnych pomyłek i utrzymywanie elastyczności myślowej pomagają w zdrowym podejściu do życia. Popełnione błędy trzeba analizować i wyciągać z nich wnioski, ale nie można doprowadzić do tego, aby powodowały np. stany przygnębienia wskutek nadmiernej analizy i tzw. zatrzymania się w przeszłości.

Indywidualne priorytety mogą się różnić w zależności od mężczyzny. To istotne, aby dopasować je do indywidualnych wartości i celów.