Wysokie nagrody pieniężne, prestiżowe grono jury pod przewodnictwem Krzesimira Dębskiego, oryginalne wykonania muzyczne — to nieodłączne elementy...