Nadchodzi rynek pracownika! Rosną kwoty na świadczenia pozapłacowe w firmach

Nadchodzi rynek pracownika! Rosną kwoty na świadczenia pozapłacowe w firmach

pracodawca
Jak pokazują wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Instytut ARC Rynek i Opinia[1] na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, w firmach systematycznie rośnie średnia roczna kwota przeznaczana na świadczenia pozapłacowe na pracownika. W 2014 roku wzrosła ona o 61 zł w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi już 787 zł. Co ważne, zyskuje na znaczeniu motywacyjna rola świadczeń pozapłacowych, które stają się ważnym elementem oferty w walce o dobrego pracownika, o którego coraz trudniej na wymagającym rynku pracy.

Nadchodzą zmiany

Rynek pracy rośnie – według danych GUS z końca 2014 r.[2]przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4379,26 złotych, co oznacza wzrost o 3,7 procent, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 1,1 procenta. Trendy na rynku pracy sprawiają, że odpowiednia motywacja i dowartościowanie pracowników stają się dla wielu pracodawców priorytetem. Komentując dane przedstawione przez GUS, eksperci podkreślają, że wzrost płac może być też efektem malejącej liczby fachowców w naszym kraju, a co za tym idzie rosnącej potrzeby zadbania o dobrych pracowników, aby nie wyjechali za granicę, ani nie przeszli do konkurencji.

– W wielu dynamicznie rozwijających się branżach, gdzie coraz trudniej utrzymać dobrych specjalistów, takich jak sektor IT czy telekomunikacyjny, świadczenia pozapłacowe stają się nieodzownym elementem oferty pracodawców. Firmy traktują je jako bardzo istotną część swojego employer brandingu, często informując o nich już z poziomu ogłoszeń o pracę. Dziś pytanie nie brzmi: czy oferować pakiet świadczeń, ale jak go skonstruować, aby podobnie jak inne elementy wizerunku firmy, pozytywnie wyróżniał się na tle oferty konkurencji – powiedział Iwo Paliszewski, Marketing Manager, Grafton Recruitment.

Coraz więcej motywacji

Rok 2014 był przełomowy, jeżeli chodzi o nowe spojrzenie pracodawców na motywację pracowników. Według badania przeprowadzonego przez ARC dla Sodexo Benefits and Rewards Services, motywacyjna rola świadczeń pozapłacowych wzrosła o 6 puntków procentowych w porówaniu z rokiem poprzednim. Już praktycznie co trzeci działający na polskim rynku pracodawca stosuje świadczenia właśnie w celu motywacyjnym. Maleje natomiast znaczenie świadczeń jako pomocy socjalnej dla zatrudnionych – rok do roku o 7 punktów procentowych mniej firm wykorzystuje świadczenia właśnie w ten sposób.

– Badania pokazują, że w obliczu zmian rynkowych pracodawcy zaczęli dostrzegać rosnącą rolę motywacji, która pozwala zatrzymać pracownika w firmie i zwiększyć jego wydajność. Przedsiębiorcy coraz staranniej rozpoznają realne potrzeby pracowników, uwzględniają ich oczekiwania i plany, a co za tym idzie w indywidualny sposób dopasowują świadczenia pozapłacowe do potrzeb każdego członka zespołu – wyjaśnia Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Zarządzanie motywacją

Rynek pracownika jest dla pracodawców wymagający – podstawowe wynagrodzenie przestaje być jedynym kluczowym czynnikiem warunkującym wybór danej firmy. Coraz częściej decydują o nim także świadczenia, które pracownik może otrzymać od pracodawcy. Z raportu „Świadczenia pozapłacowe 2014” przygotowanego przez Grafton Recruitment we współpracy z Sodexo Benefits and Rewards Services wynika, że świadczenia dodatkowe znajdują się w pierwszej piątce najważniejszych czynników decydujących o tym, czy pracownik zdecyduje się na pracę w danej firmie. Są one kluczowe dla praktycznie co drugiego ankietowanego i ustępują jedynie atrakcyjnemu wynagrodzeniu, możliwościom rozwoju, dogodnej lokalizacji miejsca pracy oraz formie zatrudnienia.

Rodzajów świadczeń pozapłacowych oferowanych przez firmy jest coraz więcej. Są to: kupony, karty przedpłacone, opieka medyczna, kultura i sport, a także dofinansowanie posiłków. To rozwiązania, które nie tylko podnoszą motywację pracownika, ale również budują jego lojalność wobec firmy. Najważniejsze jest, aby przy tworzeniu programów motywacyjnych dać pracownikom wybór. Z pomocą przychodzą w tym obszarze platformy do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi takie jak Sodexo Select, jedno z najbardziej sprawdzonych tego typu rozwiązań funkcjonujących na polskim rynku.