Kupuję auto! Kredyty samochodowe dla każdego.

Kupuję auto! Kredyty samochodowe dla każdego.

Kupuję auto! Kredyty samochodowe dla każdego.

Kredyty należą do najbardziej oczywistych sposobów umożliwiających zakup mienia, na które nie posiadamy bieżącej gotówki. Ciężko jest sobie wyobrazić wykonywanie pracy lub codzienne życie bez posiadania własnego pojazdu. Zaspokojenie tych potrzeb zapewniają kredyty samochodowe. Jeśli do tej pory nie zetknęliście się z tą formą pozyskiwania pieniędzy, zapoznajcie się z naszymi radami.

Kredyty samochodowe: co musisz o nich wiedzieć?

Kredyty te są kredytami docelowymi, czyli przeznaczonymi na zdefiniowany cel. Mogą być przeznaczone za zakup zarówno nowych jak i używanych pojazdów. Ten rodzaj kredytów jest też dużo tańszy niż kredyty gotówkowe oraz można go zaciągnąć na długi okres czasu, nawet wieloletni. Nie jest to możliwe w przypadku wyżej wspomnianych kredytów gotówkowych, które dodatkowo są dużo niższe.

Czasami kredyty samochodowe nazywane są też kredytami motoryzacyjnymi. Wynika to z faktu, że po ich zaciągnięciu można zakupić nie tylko samochód ale i inne pojazdy, np. motocykl czy skuter.

Rodzaj kredytu dopasowany do własnych możliwości.

Banki dają kredytobiorcom możliwość wyboru pomiędzy różnymi rodzajami kredytów. Powoduje to znaczną elastyczność w wyborze sposobu spłaty zaciągniętego zobowiązania. Kredyty dzielimy na 3 podstawowe rodzaje:

  • standardowe – spłata zobowiązania następuje w postaci comiesięcznych rat.
  • jednoratowe – kredytobiorca uiszcza początkowo dużą wpłatę własną, a resztę zobowiązania pokrywa jednorazowo w ustalonym czasie.
  • kredyty balonowe – spłacane są niewysokimi, miesięcznymi ratami, przy czym ostatnia rata musi wynieść 20% całej kwoty zaciągniętego kredytu.

Ocena zdolności kredytowej – co na nią wpływa?

Przed udzieleniem kredytu banki szczegółowo sprawdzą waszą zdolność kredytową. Składają się na nią takie elementy jak dochód gospodarstwa domowego, liczba jego członków i ich wiek, forma zatrudnienia i rodzaj umowy kredytobiorcy a także wysokość wkładu własnego (jeśli jest wymagany).

Bank udzielający kredytu będzie dodatkowo zainteresowany waszą dotychczasową historią kredytową a także innymi zobowiązaniami finansowymi. Nie bez znaczenia będzie także rodzaj i stan samochodu, jaki ma zostać zakupiony oraz oczywiście wysokość udzielanego kredytu.

Dokumenty potrzebne do zaciągnięcia kredytu.

Przed wybraniem się do banku musicie przygotować wcześniej kilka dokumentów, których wymagać będzie bank. Jest to przede wszystkim ważny dowód osobisty. W przypadku bardzo wysokich kredytów, może być potrzebny dodatkowy dokument tożsamości, na przykład paszport. Należy również zabrać ze sobą prawo jazdy kategorii B, które może być wymagane do okazania.

Do niezbędnych dokumentów należą także oświadczenie o dochodach, a w przypadku gdy kredyt zaciąga przedsiębiorca – wszystkie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami (z ZUS oraz US). Jeżeli kredyt zaciąga emeryt lub rencista, konieczne będzie przedłożenie decyzji o przyznaniu świadczeń.

Zabezpieczenie i koszty kredytu.

Zaciągnięcie kredytu samochodowego obarczone jest kilkoma płatnościami. Wszystkie one składają się na RRSO czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. W jej składzie znajdziecie prowizję pobieraną przez bank, ubezpieczenie kredytu, jego oprocentowanie oraz opłaty dodatkowe, które są ustalane przez bank. Warto więc porównywać wartość RRSO w różnych bankach.

Najbardziej powszechną formą zabezpieczenia kredytu przez bank, jest zobowiązanie kredytobiorcy do zapewnienia polisy autocasco z cesją praw do ewentualnego odszkodowania zapisaną na bank. Często dochodzą także inne, dodatkowe formy ubezpieczeń, które mogą być przez kredytodawcę wymagane.