Kredyt gotówkowy na remont mieszkania – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Kredyt gotówkowy na remont mieszkania – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Kredyt gotówkowy na remont mieszkania – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Kredyt gotówkowy na remont mieszkania jest jednym ze sposobów sfinansowania tego celu. Podpowiadamy jak wybrać najlepszy?

Aby móc ocenić, czy zaciągany kredyt jest korzystny warto porównać oferty kredytów gotówkowych w różnych bankach. Zobacz na co zwrócić uwagę.

Kredyt główkowy na remont mieszkania – co to jest?

Niebywałą zaletą tego typu kredytów jest to, że mogą być przeznaczone na dowolny cel, w tym na remont mieszkania. Wysokość kredytu gotówkowego uzależniona jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Do jego uzyskania wystarczy z reguły dowód osobisty i zaświadczenie o zarobkach. Brak dodatkowych formalności sprawia, że jest to dodatkowo szybki sposób na pozyskanie gotówki. Do wad kredytu gotówkowego na remont należą znacznie wyższe koszty, w porównaniu do kredytu hipotecznego.

Podstawowe koszty kredytu gotówkowego

Koszt kredytu, to jeden z najistotniejszych aspektów, na który musisz zwrócić uwagę analizując oferty kredytów gotówkowych.

Najważniejszym kosztem kredytu jest oczywiście oprocentowanie nominalne. W przypadku kredytów gotówkowych jest ono najczęściej ustalone jako stała stopa procentowa. Oznacza to, że oprocentowanie i harmonogram spłaty w okresie kredytowania nie zmienią.

Drugim najistotniejszym kosztem jest prowizja. Jest ona określana jako prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu. Jest to opłata naliczana jako procent od kwoty kredytu.

Trzecim, obecnie już praktycznie standardowym kosztem kredytu, jest koszt ubezpieczenia na życie. Stanowi to zabezpieczenie zarówno dla banku, jak i kredytobiorcy. W przypadku trudności w spłacie, obowiązek regulowania rat przejmuje bowiem ubezpieczyciel. Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj spłatę długu w przypadku śmierci, trwałego kalectwa lub niezdolności do pracy kredytobiorcy.

Zgodnie z prawem, koszty kredytu nie mogą przekraczać 5% jego wartości. Maksymalne oprocentowanie zobowiązania nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dodatkowe koszty kredytu gotówkowego

  • Opłata przygotowawcza, opłata za rozpoznanie wniosku kredytowego.
  • Opłaty za zmiany i aneksy, w tym wakacje kredytowe.
  • Opłaty za czynności restrukturyzacyjne i windykacyjne.
  • Opłata za przedterminową spłatę.
  • Opłaty za dodatkowe produkty – najczęściej banki oczekują, że biorąc kredyt skorzystasz z dodatkowych produktów – w szczególności ROR i kart płatniczych.
  • Dodatkowe ubezpieczenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) stanowi całkowity koszt kredytu, który uwzględnia koszty przyznania kredytu, oprocentowanie oraz prowizję.

RRSO jest wyliczana w oparciu o całkowity koszt kredytu , do którego należy uwzględnić, oprócz odsetek, również opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego oraz ubezpieczenia. Z tego względu RRSO służy przede wszystkim porównywaniu ofert kredytów. Każdy kredytodawca ma obowiązek podania wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania do wiadomości kredytobiorcy już podczas składania oferty.