ultradzwiekowe badania

Czym są badania ultradźwiękowe?

ultradzwiekowe badania

Badania ultradźwiękowe (UT) są, tak jak badania radiograficzne, metodą objętościową – umożliwiają wykrycie wewnętrznych nieciągłości badanego materiału. Ten sposób nadaje się świetnie do wykrywania wad płaskich, czyli rozwarstwień materiału, pęknięć, a także przyklejeń i braków przetopu w przypadku badań złączy spawanych.

Badania ultradźwiękowe – podstawowe informacje

Zaletą badań ultradźwiękowych jest możliwość określenia za ich pomocą nie tylko stanu, w jakim znajduje się całość badanego elementu, ale także umiejscowienia, rozmiaru oraz ilości występujących w materiale niezgodności. Badania ultradźwiękowe wykorzystują zjawiska akustyczne zachodzące w komponentach. Wykrywają nieciągłości za pomocą fal ultradźwiękowych emitowanych przez głowice o częstotliwościach 0,5-25 MHz dla stali i stopów, natomiast dla tworzyw sztucznych – 25-250 kHz. Pierwszy etap badania umożliwia wykrycie, zlokalizowanie i zmierzenie rozmiaru niezgodności. Drugi etap to lokalizacja i określenie wielkości niezgodności płaskich prostopadłych lub skośnych do spoiny. Ostatni krok dostarcza dodatkowych informacji na temat niezgodności z poprzednich etapów.

Badanie ultradźwiękowe spoin

Badanie drganiami mechanicznymi polega na wprowadzaniu impulsowo fali ultradźwiękowej do przedmiotu badania za pomocą głowicy aparatu ultradźwiękowego. Zapewnione musi zostać odpowiednie sprzężenie akustyczne między głowicą a materiałem. W tym celu wykorzystuje się specjalny środek sprzęgający. Gdy fala rozchodzi się po obiekcie, wysyła sygnał przepuszczalny lub odbity od powierzchni lub nierówności. Następnie sygnał wraca do głowicy i zostaje przetworzony w pamięci komputera połączonego z defektoskopem, uzyskana zostaje informacja na temat czasu przejścia fali i amplitudy. Wśród badań ultradźwiękowych można wyróżnić technikę zautomatyzowaną, półautomatyczną oraz ręczną. Wykorzystuje się przeszukiwanie całkowite, bezkontaktowe bądź zanurzeniowe.

Badania ultradźwiękowe – opłacalne i efektywne rozwiązanie

Dobór techniki badań zależny jest od sposobów połączenia. Odczyt i ocena wyników, a także rozmiar niezgodności, określane są na podstawie informacji o jej umiejscowieniu i otoczeniu oraz amplitudzie echa. Badania ultradźwiękowe pozwalają określić położenie wady z dużą dokładnością oraz wykryć wady krytyczne w spoinach i materiale. Są one bardziej efektywne niż badania radiograficzne. Ponadto mają nad nimi przewagę w postaci niższych kosztów i krótszego czasu realizacji.