Mikroprzedsiębiorcą zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nazywamy podmiot gospodarczy, który w ciągu jednego z dwóch ...